SYSTÉM:Historie impresí | Detailní přehled | Registrace uživatelů
BANNEROVÁ REKLAMA:Podle velikosti plochy | Podle kategorie | Kampaně | Bannery
TEXTOVÁ REKLAMA:Podle velikosti plochy | Podle kategorie | Kampaně
REKLAMNÍ SUPERLIŠTA:Podle druhu a typu serveru | Podle kategorie | Kampaně
Detailní informace - 22.01.2018 - Právě teď
Uživatelé systému VRS.CZ
Aktivních uživatelů:7612
Neaktivních uživatelů (90 dní):345
Celkem uživatelů:7957
SMS
Počet SMS před akcí:402
Počet SMS v akci:775
Celkem SMS:1177
Poslední SMS:21.10.2014
V.I.P. program
Celkem vyděláno :192.298 Kč
Celkem vyplaceno:176.637 Kč
Zbývá vyplatit:15.661 Kč
Poslední vyplácení:31.12.2009
Přehled bannerů
FLASH:1737
JPG:2892
GIF:4619
Jiné formáty:2240
Celkem bannerů:11488
Registrace přes REFERENCE
Schválených:2328
Neschválených:1169
Celkem:3497
Rozdáno kreditu:31.901.250 Kr
Kredit v systému
Bannerová banka:2.574.652.326 Kr
Textová banka:798.789.277 Kr
Banka SuperLišty:669.970.934 Kr
Bannerové kampaně:2.359.040.558 Kr
Textové kampaně:119.195.655 Kr
Kampaně superlišty:75.099.356 Kr
Banky + kampaně:6.596.748.106 Kr
Bannerová reklama - kampaně
Aktivní kampaně:305
Neaktivní kampaně:4312
Celkem kampaní:4617
Aktivní kampaně:0
Neaktivní kampaně:179
Celkem kampaní:179
Aktivní kampaně:305
Neaktivní kampaně:4491
Celkem kampaní:4796
Textová reklama - kampaně
Aktivní kampaně:739
Neaktivní kampaně:1108
Celkem kampaní:1847
Aktivní kampaně:0
Neaktivní kampaně:11
Celkem kampaní:11
Aktivní kampaně:739
Neaktivní kampaně:1119
Celkem kampaní:1858
Reklamní superlišta - kampaně
Aktivní kampaně:462
Neaktivní kampaně:1695
Celkem kampaní:2157
Aktivní kampaně:0
Neaktivní kampaně:12
Celkem kampaní:12
Aktivní kampaně:462
Neaktivní kampaně:1707
Celkem kampaní:2169
Bannerová reklama - Servery
Celkem serverů:4256
Celkem ploch:11925
Aktivních ploch:188
Celkem serverů:98
Celkem ploch:228
Aktivních ploch:5
Celkem serverů:4354
Celkem ploch:12153
Aktivních ploch:193
Textová reklama - Servery
Celkem serverů:1471
Celkem ploch:1514
Aktivních ploch:50
Celkem serverů:
Celkem ploch:
Aktivních ploch:
Celkem serverů:1471
Celkem ploch:1514
Aktivních ploch:50
Reklamní superlišta - Servery
Celkem serverů:1566
Aktivních serverů:34
Celkem serverů:40
Aktivních serverů:0
Celkem serverů:1606
Aktivních serverů:34
VRS.CZ © 2005 - 2018 - HLUCIN.NET s.r.o. - (Michal Jačanin, Dušan Porwol)