SYSTÉM:Historie impresí | Detailní přehled | Registrace uživatelů
BANNEROVÁ REKLAMA:Podle velikosti plochy | Podle kategorie | Kampaně | Bannery
TEXTOVÁ REKLAMA:Podle velikosti plochy | Podle kategorie | Kampaně
REKLAMNÍ SUPERLIŠTA:Podle druhu a typu serveru | Podle kategorie | Kampaně
Detailní informace - 26.04.2018 - Právě teď
Uživatelé systému VRS.CZ
Aktivních uživatelů:7597
Neaktivních uživatelů (90 dní):362
Celkem uživatelů:7959
SMS
Počet SMS před akcí:402
Počet SMS v akci:775
Celkem SMS:1177
Poslední SMS:21.10.2014
V.I.P. program
Celkem vyděláno :192.298 Kč
Celkem vyplaceno:176.637 Kč
Zbývá vyplatit:15.661 Kč
Poslední vyplácení:31.12.2009
Přehled bannerů
FLASH:1737
JPG:2891
GIF:4618
Jiné formáty:2235
Celkem bannerů:11481
Registrace přes REFERENCE
Schválených:2328
Neschválených:1171
Celkem:3499
Rozdáno kreditu:31.901.250 Kr
Kredit v systému
Bannerová banka:2.576.374.878 Kr
Textová banka:800.300.503 Kr
Banka SuperLišty:670.401.524 Kr
Bannerové kampaně:2.358.496.917 Kr
Textové kampaně:119.085.837 Kr
Kampaně superlišty:75.128.557 Kr
Banky + kampaně:6.599.788.216 Kr
Bannerová reklama - kampaně
Aktivní kampaně:553
Neaktivní kampaně:4068
Celkem kampaní:4621
Aktivní kampaně:15
Neaktivní kampaně:164
Celkem kampaní:179
Aktivní kampaně:568
Neaktivní kampaně:4232
Celkem kampaní:4800
Textová reklama - kampaně
Aktivní kampaně:713
Neaktivní kampaně:1138
Celkem kampaní:1851
Aktivní kampaně:0
Neaktivní kampaně:11
Celkem kampaní:11
Aktivní kampaně:713
Neaktivní kampaně:1149
Celkem kampaní:1862
Reklamní superlišta - kampaně
Aktivní kampaně:258
Neaktivní kampaně:1924
Celkem kampaní:2182
Aktivní kampaně:0
Neaktivní kampaně:12
Celkem kampaní:12
Aktivní kampaně:258
Neaktivní kampaně:1936
Celkem kampaní:2194
Bannerová reklama - Servery
Celkem serverů:4258
Celkem ploch:11929
Aktivních ploch:162
Celkem serverů:98
Celkem ploch:228
Aktivních ploch:1
Celkem serverů:4356
Celkem ploch:12157
Aktivních ploch:163
Textová reklama - Servery
Celkem serverů:1472
Celkem ploch:1515
Aktivních ploch:43
Celkem serverů:
Celkem ploch:
Aktivních ploch:
Celkem serverů:1472
Celkem ploch:1515
Aktivních ploch:43
Reklamní superlišta - Servery
Celkem serverů:1567
Aktivních serverů:32
Celkem serverů:40
Aktivních serverů:0
Celkem serverů:1607
Aktivních serverů:32
VRS.CZ © 2005 - 2018 - HLUCIN.NET s.r.o. - (Michal Jačanin, Dušan Porwol)