Bannerová reklama Dnes zobrazení: 14.849 | Kliků: 13, Click-Rate: 0.088% | Serverů: 4380 | Ploch: 12177 | Kampaní: 2921
Textová reklama Dnes zobrazených ploch: | Odkazů: , Kliků: , Click-Rate: 0% | Serverů: 1472 | Kampaní: 1855
Reklamní SuperLišta Dnes zobrazených lišt: 19 | Odkazů: 78, Kliků: 0, Click-Rate: 0% | Serverů: 1566 | Kampaní: 2185
Systém VRS.CZ Celkem zakoupených SMS: 775 | Uživatelů: 7974 | Dnes nových uživatelů: 0 | Vaše IP: 3.234.244.181
Přihlášení
/registrace
jméno:
heslo:
zapomenuté heslo
Pravidla VRS.cz - Bannerová reklama

Všeobecné podmínky

1. Provozovatel systému si vyhrazuje právo při porušení podmínek VRS.cz smazat kredity z vašeho účtu dle svého uvážení, zablokovat nebo do konce smazat účet, bez možnosti náhrady.

2. Všichni registrování členové byli seznámení s těmito pravidly a svojí registraci stvrzují, že veškerá pravidla budou dodržovat a nesou plnou zodpovědnost za svůj účet.

3. Rozhodnutí zda uživatel porušil nějaké podmínky, nesplňuje standardy systému nebo se dopustil porušení pravidel, závisí na administrátorovi systému.

4. V systému jsou zakázané různé tzv. autohits systémy a refreshování stránek s reklamními prvky VRS.cz, nebo jinak uměle zvyšovat počet kreditů.

5. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za případné zpusobené komplikace.

6. Uživatel nesmí využívat chyb v systému ve svůj prospěch. Pokud uživatel takovou chybu nalezne, je zavázán na ni upozornit provozovatele systému a samozřejmě není možné aby objevené systémové chyby nadále využíval ve svůj prospěch, v takovém případě se vystavuje pokutě, stejně jako ostatní uživatelé, kteří na chybu neupozorní a využijí ji ve svůj prospěch. Pokud uživatel na systémovou chybu upozorní a nadále ji nebude využívat ve svůj prospěch, je oprávněn požadovat jistou odměnu ve výši určené Administrátorem VRS.cz, podle její důležitosti.

7. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla a je povinen Vás o všech změnách informovat.

8. Provozovatel si vyhrazuje právo zveřejnit vaší www v sekci "Katalog stránek".

Převody kreditů z účtu na účet - Podmínky 

 1. Minimální zobrazení reklamních ploch po dobu 30 dnů.
 2. Minimálně jedna reklamní plocha ve viditelné pozici ne menší než 468x60.
 3. Oba dva účty jsou bez zápisu o porušení pravidel.

Pokud uživatel splňuje podmínky, může zažádat o schválení převodu přímo ze svého konta v sekci "bannerová reklama", pod položkou "banka" - "převod kreditů".

Vyjímku při neplnění podmínek může schválit pouze Administrátor VRS.cz, žádost o převod je nutné odeslat na operator@vrs.cz s údaji ID obou účtů + sumu kreditu a směr převodu.

Registrace

1. Při registraci každý uživatel musí vyplnit všechny údaje tak, aby byli pravdivé. V případě jakýchkoliv změn údaje aktualizovat.

2. Pokud uživatel neaktivuje svůj účet přes e-mail zadaný při registraci do 3 dnů, bude automaticky smazána jeho registrace z databáze. Pokud Vám email nepříjde max. do 3 hodin od vaší registrace, prosím kontaktujte nás !

3. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat účet, který nebyl delší dobu využiván.

4. Provozovatel si vyhrazuje právo na zasílání systémových novinek a informačních emailů, na uvedený email při registraci !

Kampaně

1. V systému nejsou povoleny žádné kampaně, které jsou v rozporu se zákony ČR.

2. V systému nejsou povoleny bannery, které narušují strukturu stránek, obsahují zvukové efekty, hodně blikající nebo jsou to bannery na jiné reklamní systémy jako je VRS.cz

3. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat reklamní kampaň, při porušení pravidel.

4. V systému je přísně zakázáno vytvářet duplicitní reklamní kampaně shodného rozlišení ve výměnném standardu reklamy (vložení designově shodného, či velmi podobného banneru). Pro upřesnění kontaktujte technické oddělení.
Systém umožňuje aktivaci jakéhokoliv počtu reklamních kampaní na shodnou URL ve stejném rozlišení. Je také možné vytvářet libovolný počet duplicitních reklamních kampaní (vložení designově shodného bannerem ve standardu placené reklamy (Premium / PPC).

5. Erotika / Warez - Zobrazení erotiky a Warez je přísně limitováno a to ať již jde o zobrazení na bannerech, tak i u webů na které reklamní upoutávka odkazuje. Pokud je v banneru jakkoliv odhalená postava, je nutné aby byl banner zařazen do kategorie EROTIKA / Pokud bannery vybízí jakkoliv ke stahování SW, nebo samotný Server je takto zaměřen, je nutné aby byl zařazen do kategorie WAREZ. To znamená že i pokud banner přímo nenese náznak erotiky / warez, ale na erotický / downloadový server odkazuje. Takto budou posuzovány i bannery s osobami odhalenými částečně (plavky, kreslená erotika, či její náznaky, nebo eroticky viditelný akt). Pokud uživatel tuto skutečnost opomene, provozovatel si vyhrazuje právo na smazání kampaně, či její zastavení.

Servery

1. Na jedné stránce je možné aby reklamní plochy zabraly maximálně 25% z celkového obsahu. Na stránce nesmí být však 2 stejné reklamní formáty umistěné ve stejné pozici, například 2 stejné formáty full banner 468x60 ve viditelné pozici vedle sebe apod... Pokud jde o umístění reklamních ploch, je nutné zachovat zdravý rozum a reklamní plochy oddělit dostatečným obsahem stránky.

2. Při vytváření serveru zadejte prosím kategorii, tak aby odpovídala obsahu vašich stránek.

3. Při vytváření reklamní plochy, musíte správně uvést zda se jedná o plochu viditelnou (viditelná při rozlišení 1024x768) nebo o plochu rolovací (viditelná až po manipulaci s posuvníkem na stránce).

4. Reklamní plochy v rolovací pozici nesmějí být vloženy až pod design webu, ale vždy v jeho zobrazení, reklamní plochy musí být minimálně vložena pod těsný závěr obsahu stránky. Dále je zakázáno umístit reklamní plochu v bezprostřední blízkosti reklamní plochy konkurenčního reklamního systému, či jiného reklamního subjektu.

5. HTML kód serveru (reklamní plochy) smíte vložit pouze na server ke, kterému byl přiřazen a na místo kde je určené tzv. pokud při vytváření reklamní plochy zadáte pozici viditelná musíte kód vložit do pozice viditelné na vašich www a naopak.

6. Všechny reklamní prvky mohou být vloženy pouze na české a slovenské servery (www stránky).

7. Je zakázáno zobrazovat plochy VRS.cz na stránkách, které slouží pouze pro zobrazovaní reklam a na stránky kde je napsáno v rekonstrukci apod...

Reklamní server je Vaše URL webu (doména). Je možné nastavit pouze ve formě www.neco.cz nebo subdomena.neco.cz. Nastavovat reklamní server ve formě www.neco.cz/stranka.php je zakázáno.

8. V systému není povoleno vytvářet DUPLICITNÍ REKLAMNÍ SERVERY. To znamená, že není možné nastavit shodnou URL (doménu) pod dva a více reklamních serverů. Toto je možné, že samotná URL vede k jiné části serveru a je zajištěna jako poddoména (neco.domena.cz). Zde je  možné  použít nastavení více reklamních serverů na hlavní doménu a neomezený počet poddomén).

9. Zobrazení reklamních ploch na více doménách pod jedním systémem je povoleno, za předpokladu, že uživatel o tuto alternativu požádá prostřednictvím zprávy na operator@vrs.cz. To znamená, že pokud jeden systém používá pro zápis shodného obsahu stránek více domén (www.domena1.cz / www.domena2.cz / www.domena3.cz), je nutné všechny domény nastavit jako reklamní server, ač asociované plochy jsou pouze pod jedním reklamním serverem. Technik VRS.cz po-té provede spojení domén, aby systém nepublikoval tuto skutečnost jako zobrazení reklamních ploch na neexistujícím reklamním serveru.

10. V jednom  kontě může být nastaven neomezený počet reklamních serverů s odlišnou URL (doména / nebo její poddomény).

11. Uživatel může mít aktivovaný libovolný počet účtů, ovšem v žádném nesmí figurovat shodná URL (doména) nastavená v reklamním serveru, která již nastavena byla pod jiným účtem. Poddomény hlavní domény,  musejí vždy figurovat pod jedním účtem, pokud nejde o FREE hosting a základní doména je pouze součástí dané poddomény, která tvoří originální URL pro daného uživatele.

V.I.P. - Platby

1. Uživatel má nárok na odkup V.I.P. kreditů za aktuální cenu, pokud kredity naspořil legálně a neporušil žádné podmínky.

2. Provozovatel si vyhrazuje právo nevykoupit kredity, pokud bude u uživatele náznak podvodu či porušení pravidel.

3. Provozovatel si vyhrazuje právo pozastavit výkup kreditů, pokud nastanou nějáké neočekávané finanční problémy.

VRS.CZ © 2005 - 2024 (M.Jačanin, D.Porwol)Doporučujeme: Nahraj.cz | GamePage.cz | InVite.cz | Školky.Info | Banner TopMobil