Bannerová reklama Dnes zobrazení: 11.767 | Kliků: 2, Click-Rate: 0.017% | Serverů: 4380 | Ploch: 12177 | Kampaní: 2922
Textová reklama Dnes zobrazených ploch: | Odkazů: , Kliků: , Click-Rate: 0% | Serverů: 1472 | Kampaní: 1855
Reklamní SuperLišta Dnes zobrazených lišt: 15 | Odkazů: 84, Kliků: 0, Click-Rate: 0% | Serverů: 1566 | Kampaní: 2185
Systém VRS.CZ Celkem zakoupených SMS: 775 | Uživatelů: 7974 | Dnes nových uživatelů: 0 | Vaše IP: 34.239.176.54
Přihlášení
/registrace
jméno:
heslo:
zapomenuté heslo
PRAVIDLA pro zobrazení reklamních ploch

Reklamní etika
- Každý chce být vidět kvalitně... i Vy !
 
Reklamní systém je dokonalý nástroj, který spojuje internetové prezentace do jednoho celku. Je nutné si uvědomit však, že každá internetová prezentace - Web, má za sebou svého Webmastera, který nastavuje mezi jiným také kvalitu reklamní propagace (umístění reklamních ploch VRS.cz / samotná kvalita obsahu webu).

VRS.cz chce nabízet pouze kvalitní reklamu a to pro všechny uživatele dostupnou jak cenově, tak celkovým pokrytím internetu. Zde ale již záleží na Vás samotných, každý uživatel systému jistě vidí, že lidé za značkou VRS.cz, skutečně dělají maximum pro zkvalitnění reklamní propagace.

Snažíme se najít nové technologie pro samotné dosažení absolutní kontroly nad účty uživatelů. Snažíme se díky celé řadě akcí dosáhnout maximální spokojenosti všech. Snažíme se vyplnit mezery tam, které jiní možná vidí, ale nemají zájem, poněvadž nemusejí být rentabilní. Každý z Vás jistě nikdy nepocítil, že dostal něco skutečně zadarmo, pouze na VRS.cz uděláme maximum, aby Váš web nebyl pouze pořadovým číslem. Chceme se každému věnovat individuálně, protože pokud poroste kvalita Vašich webů, poroste i kvalita VRS.cz.

Tady je maximum od nás a nyní je již skutečně řada na Vás. Výměnný reklamní systém je totiž celek a kvalita zobrazení reklamních kampaní vás všech je odrazem kvality umístění reklamních ploch VRS.cz na vašich webech. U VRS.cz nestačí pro provoz reklamní kampaně pouze zajištění kreditu, chcete kvalitu, potom ji musíte také vložit do oběhu.
 
 
Základní všeobecná pravidla
 
1. Reklamní plocha VRS.cz musí mít originální pozici (umístění). Není povoleno zobrazování reklamních ploch VRS.cz v random boxu (v případě schválení Administrátorem VRS.cz... ano, ale pouze ve viditelné pozici).

2. Reklamní plocha VRS.cz se nesmí bez oddělení dostatečným obsahem dotýkat jiného reklamního prvku, či jiné reklamní plochy konkurenčního reklamního systému. Také není přípustné aby nad reklamní plochou VRS.cz byl jakýkoliv hanebný text, či přímo informace o reklamním systému VRS.cz. K tomuto slouží Refferal systém a tyto refferal plochy můžete vybavit jakýmkoliv zápisem, který se týká reklamního systému.

3.
Pokud je reklamní plocha VRS.cz umístěna v rolovací pozici.a to bezprostředně na konec stránky, je zde pravidlo pro dodržení reklamní etiky. Reklamní plochu lze umístit pod konec obsahu stránky, ovšem vždy do designu webu. Umístění reklamní plochy VRS.cz pod design webu a to v některých případech až pod web-počítadla atd. v několika číselném odstupu pod designem webu, je posuzováno jako hrubé porušení pravidel.

4.
Reklamní plochy VRS.cz a jejich zobrazení v bočních panelech, je povoleno ovšem za předpokladu že samotný web mezi tak zvanými bočními panely nabízí nějaký obsah. Na hlavní stránky webů v pohledu, dva boční panely a mezi čisto / prázdno, není možné do bočních panelů umístit reklamní plochy VRS.cz. Web je posuzován jako stránky v rekonstrukci a to samotné je již porušením pravidel systému.

5.
Poměr reklamních ploch na jeden Server je skutečně spíše na uživateli, protože poměr není možné dost dobře určit přesným počtem reklamních ploch, pokud není individuálně web posouzen. Základní pravidlo je asi 30% max. všech reklamních ploch na obsah stránky.

6.
Systém povoluje umístění reklamních ploch do sekcí administrace (po přihlášení do systému), ovšem takto by měl být i nastaven server podle poddomény, která otevírá sekci webu po přihlášení a k němu je nutné asociovat reklamní plochy, které jsou zobrazovány.
Pokud je reklamní plocha umístěna do sekce webu po přihlášení (registrace), musí figurovat i na hlavní stránce takového systému v daném umístění podle nastavení kódu reklamní plochy.
 
 
Specifická pravidla - Uživatel porušil základní pravidla VRS.cz
 
1. Při porušení základních pravidel systému VRS.cz je uživatel vyzván k přísnému naplnění podstaty výměnné reklamy. To znamená, že pokud uživatel má zájem i nadále využívat reklamní propagace prostřednictvím systému VRS.cz, je povinen na každý svůj web (reklamní server aktivovaný ve všech kontech / pokud vlastní kont více) umístit minimálně jednu reklamní plochu, ne v nižším rozlišení než 468x60 do viditelné pozice.

2.
Pokud uživatel chce propagovat více reklamních standardů (reklamní kampaně pro bannerovou, textovou reklamu a odkazy do Superlišty), je povinen ve viditelné pozici zobrazit reklamní plochu daného reklamního standardu, u Superlišty je to samozřejmost.

3.
Web je zařazen do sekce BlackList, kde je podroben neustálým kontrolám. Další porušení pravidel je již na vyloučení ze systému VRS.cz zcela. Systém VRS.cz dokáže identifikovat uživatele i podle jiných specifik, než je pouze IP adresa, tedy samotné povolení propagace, daného uživatele, je již na žádosti,  kterou schvaluje pouze Administrátor VRS.cz.
 
 
Specifická pravidla - Chci propagovat web na bázi reklamního systému
 
1. Zde je pravidlo číslo jedna, že uživatel (webmaster) prostřednictvím svého webu,  který naplňuje podstatu konkurenčního reklamního systému až na vyjímku, která byla schválena na žádost přímo Administrátorem VRS.cz, nemůže spustit reklamní propagaci na bázi systému VRS,cz.

2.
Pokud jde o weby na bázi výměny ikonek, výměny odkazů, či katalogy stránek a nebo globálního prosazení jiných reklamních systémů, které svým způsobem nenaplňují přímo podstatu reklamního systému, mohou webmasteři takových webů spustit reklamní propagaci u VRS.cz,  ovšem za daných podmínek. Na všechny stránky webu, který byl takto označen, je nutné umístit reklamní plochu do pozice viditelná a ne v menším rozlišení než 745x100 px. Dále se uživatel zaváže automaticky k absolutní propagaci pouze VRS.cz, tedy nebude uplatňovat reklamní plochy konkurenčních reklamních systémů (Pouze pro přímé reklamní systémy s udělenou vyjímkou propagace). V tomto modelu je možné web tohoto typu propagovat prostřednictvím VRS.cz.

3. Pokud bude v systému při kontrole web tohoto typu s uzavřenou dohodou VRS.cz o propagaci nalezen a nebude splňovat jasné regule (za předpokladu, že běží reklamní kampaně, které odkazují na web tohoto typu), je vše posuzováno jako hrubé porušení pravidel systému VRS.cz.
 
4. Pokud chce uživatel dohodu o propagaci prostřednictvím VRS.cz ukončit, není nutné o tom informovat, postačí odstranit reklamní plochy VRS.cz z webu tohoto typu a zastavit všechny reklamní kampaně, které přímo na tento web odkazují. Systém vše zaregistruje a informuje o ukončení propagace dané složky VRS.cz.
 
 
Pokutování - Zajištění systému
 
1. Pokud jsou nastaveny plochy do pozic viditelná a uživatel je na webu zobrazuje v pozici rolovací, je automaticky odečten kredit ve výši nelegálně získaného základu nad limit + 50.000 Kreditů, bez ohledu na skutečný stav kreditní banky. Administrátor VRS.cz může pro zajištění kreditu, zastavit také reklamní kampaně.

2.
Administrátor VRS.cz může udělit pokutu až do výše 200.000 Kreditů, bez ohledu na stav kreditní banky, při porušení pravidel systému a samozřejmě také zastavit reklamní kampaně. Každý uživatel VRS.cz žádá kvalitní zobrazení svých reklamních ploch a proto není možné, porušení pravidel brát na lehkou váhu. VRS.cz se však zavazuje, že každý uživatel je vždy minimálně jednou v praxi i třikrát vyzván k nápravě, pokud je nedostatek zjištěn, teprve při ignoraci výzev je vše řešeno přísným zákrokem v udělení pokuty.

3.
Administrátor VRS.cz je oprávněn zabavit veškerý kredit v účtu uživatele a to i bez upozornění, pokud jsou s tímto účtem spojené servery na kterých byla identifikována stránka s Refresh, která nese reklamní plochy VRS.cz. To se také týká tak zvaných mrtvých stránek, které nesou reklamní plochy VRS.cz a slouží jen pro jediné, nelegální získání kreditu. Uživatel si musí uvědomit jedno, že reklamní systém VRS.cz zastupuje právní subjekt a kredit je cenina, stejně definovaná jako peněžní obnos. Z toho důvodu jakýkoliv přestupek v tomto znění, je považován jako krádež. Uživatel způsobí takto škodu všem uživatelům systému, kterým se v takové reklamní ploše zobrazí jejich reklamní kampaně a to škodu finanční.

4.
Administrátor VRS.cz může uživatele ze systému zcela vyloučit, pokud se projeví jeho činnost, jako nepřípustná pro ostatní uživatele reklamního systému.

5.
VRS.cz si každého uživatele Váží a snaží se dělat maximum pro zajištění kvality reklamy. Věřte že takových, kteří smysl výměnné reklamy nepochopili, je v řádech dvou desítek na celý systém a budou uveřejněni, pokud nesjednají nápravu. VRS.cz však slibuje, že pro všechny zajistí stejné podmínky a proto i tito uživatelé, budou muset začít brát reklamní propagaci svědomitě, jinak se s nimi všichni na VRS.cz budou muset rozloučit. To je postoj VRS.cz, chceme fér hru, ale na obou stranách.
VRS.CZ © 2005 - 2024 (M.Jačanin, D.Porwol)Doporučujeme: Nahraj.cz | GamePage.cz | InVite.cz | Školky.Info | Banner TopMobil