SYSTÉM:Historie impresí | Detailní přehled | Registrace uživatelů
BANNEROVÁ REKLAMA:Podle velikosti plochy | Podle kategorie | Kampaně | Bannery
TEXTOVÁ REKLAMA:Podle velikosti plochy | Podle kategorie | Kampaně
REKLAMNÍ SUPERLIŠTA:Podle druhu a typu serveru | Podle kategorie | Kampaně
Detailní informace - 02.10.2023 - Právě teď
Uživatelé systému VRS.CZ
Aktivních uživatelů:7712
Neaktivních uživatelů (90 dní):261
Celkem uživatelů:7973
SMS
Počet SMS před akcí:402
Počet SMS v akci:775
Celkem SMS:1177
Poslední SMS:21.10.2014
V.I.P. program
Celkem vyděláno :192.299 Kč
Celkem vyplaceno:176.637 Kč
Zbývá vyplatit:15.662 Kč
Poslední vyplácení:31.12.2009
Přehled bannerů
FLASH:1737
JPG:2899
GIF:4611
Jiné formáty:2225
Celkem bannerů:11472
Registrace přes REFERENCE
Schválených:2328
Neschválených:1172
Celkem:3500
Rozdáno kreditu:31.901.250 Kr
Kredit v systému
Bannerová banka:2.575.718.758 Kr
Textová banka:803.628.675 Kr
Banka SuperLišty:670.729.664 Kr
Bannerové kampaně:2.359.881.869 Kr
Textové kampaně:116.729.820 Kr
Kampaně superlišty:75.076.839 Kr
Banky + kampaně:6.601.765.625 Kr
Bannerová reklama - kampaně
Aktivní kampaně:59
Neaktivní kampaně:4544
Celkem kampaní:4603
Aktivní kampaně:0
Neaktivní kampaně:178
Celkem kampaní:178
Aktivní kampaně:59
Neaktivní kampaně:4722
Celkem kampaní:4781
Textová reklama - kampaně
Aktivní kampaně:1
Neaktivní kampaně:1845
Celkem kampaní:1846
Aktivní kampaně:0
Neaktivní kampaně:11
Celkem kampaní:11
Aktivní kampaně:1
Neaktivní kampaně:1856
Celkem kampaní:1857
Reklamní superlišta - kampaně
Aktivní kampaně:98
Neaktivní kampaně:2077
Celkem kampaní:2175
Aktivní kampaně:0
Neaktivní kampaně:12
Celkem kampaní:12
Aktivní kampaně:98
Neaktivní kampaně:2089
Celkem kampaní:2187
Bannerová reklama - Servery
Celkem serverů:4282
Celkem ploch:11949
Aktivních ploch:26
Celkem serverů:98
Celkem ploch:228
Aktivních ploch:1
Celkem serverů:4380
Celkem ploch:12177
Aktivních ploch:27
Textová reklama - Servery
Celkem serverů:1472
Celkem ploch:1515
Aktivních ploch:0
Celkem serverů:
Celkem ploch:
Aktivních ploch:
Celkem serverů:1472
Celkem ploch:1515
Aktivních ploch:0
Reklamní superlišta - Servery
Celkem serverů:1566
Aktivních serverů:11
Celkem serverů:40
Aktivních serverů:0
Celkem serverů:1606
Aktivních serverů:11
VRS.CZ © 2005 - 2023 - HLUCIN.NET s.r.o. - (Michal Jačanin, Dušan Porwol)