SYSTÉM:Historie impresí | Detailní přehled | Registrace uživatelů
BANNEROVÁ REKLAMA:Podle velikosti plochy | Podle kategorie | Kampaně | Bannery
TEXTOVÁ REKLAMA:Podle velikosti plochy | Podle kategorie | Kampaně
REKLAMNÍ SUPERLIŠTA:Podle druhu a typu serveru | Podle kategorie | Kampaně
Detailní informace - 27.09.2022 - Právě teď
Uživatelé systému VRS.CZ
Aktivních uživatelů:7730
Neaktivních uživatelů (90 dní):243
Celkem uživatelů:7973
SMS
Počet SMS před akcí:402
Počet SMS v akci:775
Celkem SMS:1177
Poslední SMS:21.10.2014
V.I.P. program
Celkem vyděláno :192.298 Kč
Celkem vyplaceno:176.637 Kč
Zbývá vyplatit:15.661 Kč
Poslední vyplácení:31.12.2009
Přehled bannerů
FLASH:1737
JPG:2899
GIF:4611
Jiné formáty:2227
Celkem bannerů:11474
Registrace přes REFERENCE
Schválených:2328
Neschválených:1172
Celkem:3500
Rozdáno kreditu:31.901.250 Kr
Kredit v systému
Bannerová banka:2.575.641.499 Kr
Textová banka:803.622.675 Kr
Banka SuperLišty:670.690.502 Kr
Bannerové kampaně:2.359.907.963 Kr
Textové kampaně:116.729.820 Kr
Kampaně superlišty:75.091.738 Kr
Banky + kampaně:6.601.684.196 Kr
Bannerová reklama - kampaně
Aktivní kampaně:4
Neaktivní kampaně:4599
Celkem kampaní:4603
Aktivní kampaně:0
Neaktivní kampaně:178
Celkem kampaní:178
Aktivní kampaně:4
Neaktivní kampaně:4777
Celkem kampaní:4781
Textová reklama - kampaně
Aktivní kampaně:1
Neaktivní kampaně:1845
Celkem kampaní:1846
Aktivní kampaně:0
Neaktivní kampaně:11
Celkem kampaní:11
Aktivní kampaně:1
Neaktivní kampaně:1856
Celkem kampaní:1857
Reklamní superlišta - kampaně
Aktivní kampaně:37
Neaktivní kampaně:2138
Celkem kampaní:2175
Aktivní kampaně:0
Neaktivní kampaně:12
Celkem kampaní:12
Aktivní kampaně:37
Neaktivní kampaně:2150
Celkem kampaní:2187
Bannerová reklama - Servery
Celkem serverů:4282
Celkem ploch:11948
Aktivních ploch:1
Celkem serverů:98
Celkem ploch:228
Aktivních ploch:0
Celkem serverů:4380
Celkem ploch:12176
Aktivních ploch:1
Textová reklama - Servery
Celkem serverů:1472
Celkem ploch:1515
Aktivních ploch:0
Celkem serverů:
Celkem ploch:
Aktivních ploch:
Celkem serverů:1472
Celkem ploch:1515
Aktivních ploch:0
Reklamní superlišta - Servery
Celkem serverů:1566
Aktivních serverů:5
Celkem serverů:40
Aktivních serverů:0
Celkem serverů:1606
Aktivních serverů:5
VRS.CZ © 2005 - 2022 - HLUCIN.NET s.r.o. - (Michal Jačanin, Dušan Porwol)